Pravila i politika o privatnosti

Poštujući vašu privatnost i značaj zaštite podataka o ličnosti WOODNSTEEL PR NEMANJA DIVIC NOVI SAD, u skladu sa pravom Republike Srbije, matični broj 65068044(u daljem tekstu „WOODNSTEEL“) vas obaveštava o svojoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem vebsajta woodnsteel.rs (u daljem tekstu „Vebsajt“) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu „ZZPL“).

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Factcool od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu.

 

Rukovalac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je WOODNSTEEL PR NEMANJA DIVIC NOVI SAD, u skladu sa pravom Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u Novom Sadu,  Maršala Žukova 11, matični broj: 65068044, PIB: 110909120.

 

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti

Factcool prikuplja vaše podatke u svrhu pružanja usluga ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Vebsajta, praćenje porudžbine i direktni marketing (slanje newsletter-a).

Dva osnovna načila na koja prikupljamo vaše podatke: 1) putem registracije naloga na Vebsajtu i 2) prilikom kupovine naših proizvoda.

Vaše podatke prikupljamo prilikom kreiranja naloga na našem Vebsajtu. Postoje dva načina za kreiranje naloga na našem Vebsajtu 1) popunjavanje registracionog obrasca koji se nalazi na Vebsajtu, i 2) registrovanje putem vašeg „Facebook“ naloga. Ukoliko kreirate nalog na našem Vebsajtu popunjavanjem registracionog obrasca prikupljamo vaše lične podatke poput imena, prezimena, e-mail adrese i lozinke. Ukoliko je registracija izvršena putem vašeg „Facebook“ naloga pružate nam podatke dostupne na vašem javnom nalogu kao i vašu e-mail adresu. Ovi podaci nam omogućavaju da održavamo vaš nalog na Vebsajtu kao i da vama omogućimo pristup istom.

 

Prilikom kupovine proizvoda na našem Vebsajtu, bez obzira da li posedujete nalog ili ne, prikupljamo vaše podatke kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, broja telefona, poštanska i/ili druga adresu za vršenje plaćanja i dostave, podaci o načinu plaćanja (PayPal ili debitna/kreditna kartica), i drugi podaci potrebni za dostavu naših proizvoda. Pored navedenih podataka, možemo prikupljati i druge podatke, poput posebnih zahteva koje ste naveli prilikom sačinjavanja porudžbine. Ovi podaci će nam omogućiti da obradimo vašu porudžbinu, dostavimo vam željene proizvode ili da vam asistiramo u pogledu bilo koje porudžbine ili reklamacije koju izjavite.

 

Factcool se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno i pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do prijema obaveštenja da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno do prijema obaveštenja da ne želite da primate poruke, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni.

 

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

U napred navedenim slučajevima Factcool prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na osnovu člana 12. tačka 2. ZZPL-a, koji predviđa da je obrada bez pristanka dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora.

 

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da nas obavestite da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke, da budete obavešteni od strane Factcool-a o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Obaveštenje da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke možete da pošaljete u svako doba na jedan od sledećih načina: slanjem e-mail-a na adresu office@woodnsteel.rs ili slanjem pisma poštom WOODNSTEEL PR NEMANJA DIVIC., Maršala Žukova 11, 21000 Novi Sad.