Obaveštenje o garanciji i reklamacionom postupku za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, koja kupljenu robu koriste u svrhu koja je namenjena njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Poštovani kupci,

zahvaljujemo Vam se na kupovini naše robe. Molimo Vas da pročitate i sačuvate ovaj dokument koji Vas informiše o garanciji i reklamacionom postupku za pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja kupljenu robu koriste u svrhu obavljanja njihove poslovne ili druge komercijalne delatnosti.

Garancija
Svi artikli iz naše ponude poseduju garanciju kvaliteta. Garancija kvaliteta se odnosi na nedostatke koji su posledica greške u materijalu ili izradi artikla. Vremenski rok garancije kvaliteta nije isti za sve artikle kao i za sve uslove korišćenja i eksploatacije. Vremenski rok garancije za kupljene artikle se definiše garancijom proizvođaca ili kupoprodajnim ugovorom. U slučaju da je reklamacija osnovana, kupac ima pravo da bira da se nedostaci otklone popravkom ili delovi artikla zamene .

Ukoliko nije moguće da se nedostaci otklone popravkom ili zamenom delova, isti artikal će se zameniti novim.

Osnovanost reklamacije kupca konstatuje ovlašćena tehnička služba za reklamacije preduzeća WOODNSTEEEL PROIZVODNJA NOVI SAD. Ako otklanjanje nedostatka nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za WOODNSTEEL, kupac može da zahteva umanjenje cene ili da traži zamenu artikla.

Nesrazmerno opterećenje za WOODNSTEEL javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i zamenom artikla, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe;
2) Značaj nedostatka u konkretnom slučaju;
3) Da li se nedostatak može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se otklonili nedostaci, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi WOODNSTEEL;.

Garancija nije osnovana:
1) Ukoliko se utvrdi da se sa artiklom nepravilno rukovalo, odnosno da se nenamenski koristio;
2) Ukoliko se kupac nije pridržavao uputstva za upotrebu;
3) Ukoliko su na artiklu mehanička oštećenja; ,
4) Ukoliko se ustanovi da je kvar otklanjala nestručna osoba;
5) Ukoliko je artikal bio izložen nenormalnim klimatskim uslovima i to:
a) Za artikal za unutrašnju upotrebu – voda, vlaga, visoka temperatura, hemijski uticaj, otvoren plamen i sl.
b) Za artikal za spoljnu upotrebu – visoka temperatura (preko 100 C), hemijski uticaj, otvoren plamen i sl.
6) Ukoliko na laku dođe do oštećenja: kidanjem, bušenjem cigaretom, prljanjem (bojama, mašću, uljem, kiselinom, pranjem) i sl.
7) Ukoliko se utvrdi da je drvo odnsno artikal bio izložen promenama temperature velikuh raspona od ( 0 do +40 stepeni ) u istom danu.
8) Ukoliko se utvrdi da je drveni deo bio izložen preko grejnog tela, isušivača vlage ili imao konstanto prisustvo sličnih proizvoda u blizini kao što je prečišćivač vazduha, jonizator, ovlaživač i slično.
9) Ukoliko se utvrdi da su pukotine na čelima drvene površine manje od 1/2mm širine.

Rokovi
WOODNSTEEL je odgovoran za nedostatke artikla koji se pojave u garantnom roku a koji je definisan garancijom proizvođjača ili kupoprodajnim ugovorom.

Garantni rok prestaje danom njegovog isteka i prelaskom rizika na kupca. Kod prodaje polovnih artikala, može se ugovoriti garantni rok u WOODNSTEEL odgovara za nedostatke koji se pojave u roku definisanom kupoprodajnim ugovorom.

Reklamacija

WOODNSTEEL prihvata reklamaciju na teritoriji Republike Srbije, na lokacijama označenim na ovom obaveštenju. Kupac je obavezan da u slučaju reklamacije dostavi popunjen reklamacioni zahtev, fotografiju nedostatka i kopiju fakture ili računa. WOODNSTEEL će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam (8) dana od prijema reklamacije odgovoriti kupcu, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.
Svaka neopravdana reklamacija povlači naknadu svih nastalih troškova od strane kupca.
Lokacije za prihvatanje reklamacije


Novi Sad - NEMANJA DIVIC PR PROIZVODNJA NAMESTAJA NOVI SAD Banijska 32 21000 Novi Sad Tel.: +381 66 086066 Mail: woodnsteelrs@gmail.coM